ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک نفر فروشنده خانم با ضامن معتبر و آشنا به کامپوتر به صورت نیمه وقت جهت فروشگاه کیف و چمدان در زنجان نیازمندیم.

ساعت تماس ۱۷ الی ۲۰
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۰xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله