ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به طراح ۳Dکار خانم جهت طراحی غرفه های نمایشگاهی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۲xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله