ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به طراح با سابقه مرتبط با صنایع چوب مسلط به فاز اجرا ترجیحاً خانم در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: (نمایش کامل) salexxxxxxxxxx

منبع : e-estekhdam.com

مجله