ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک صندوقدار خانم جت شیفت صبح از ساعت ۹ الی ۱۶ و یک صندوقدار خانم جهت شیفت عصر ۱۶ الی ۲۳ جهت کار در قنادی حاج اسماعیل در شهر قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۵۳xxxxxxx (نمایش کامل)
استخدامی

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,