ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به ۲ نفر حسابدار با سابقه و ضریب هوشی بالا در قم نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۵۳xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله