ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به دندانپزشک مجرب جهت درمانگاه واقع در شهرک ولیعصر، تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۶xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

استخدامی

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,