ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک حسابدار با تجربه خانم به صورت تمام وقت در زنجان نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: (نمایش کامل) h_ghxxxxxxxxxx

منبع : e-estekhdam.com

مجله