ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک حسابدار آقا جهت انبار شرکت در اهواز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۶xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله