ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شرکت معتبر تجهیزات پزشکی در تهران به یک خانم مسلط به کامپیوتر نیازمند است.
لطفاً داخلی ۳۰۷ و ۳۱۰ را شماره گیری نمایید.

تلفن: ۰۲۱۸xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله