ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی خانم جهت مونتاژ و بسته بندی بردهای الکترونیک با حقوق و مزایای وزارت کار در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۳xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله