ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی کارمند خانم و آقا جهت کار در شرکت رفاه با پورسانت + بیمه + پاداش در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۶xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله