ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو و پالتو در قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۳۵xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله