ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی راننده با نیسان جهت کار در باربری ترجیحاً در غرب تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۴xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله