ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی جوشکار حوالی کمربندی جاده ساوه نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۵xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله