ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ماشین سازی پارس در قم به تراشکار ماهر و فرزکار ماهر نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۵۳xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله