ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک سری تراشکار و ابزار ساز ماهر ترجیحاً در شرق تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۷xxxxxxx (نمایش کامل)
استخدامی

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,