ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شرکت پارس تامین در نظر دارد تعدادی نیرو با مشخصات زیر در تهران استخدام نماید.

 ردیف عنوان شغلی شرایط احراز
۱ تحلیلگر مسلط به :

 • تحلیل و طراحی شی گرا
 • متدولوژی RUP و متدولوژی Scrum
 • مفاهیم سویس گرایی
 • الگوهای تحلیل و طراحی شی گرایی
۲ برنامه نویس مسلط به:

 • Spring FrameWork
 • HibernateJPA
 • Restful Service
 • XML Base Web Service
۳ برنامه نویس مسلط به:

 • HTML5
 • CSS3
 • Java Script
 • Boot Strap
 • Angular JS

افراد متقاضی رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: Job@Pars-Tamin.ir

منبع : e-estekhdam.com

مجله