ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی بازاریاب حضوری جهت کار در دفتر هفته نامه با پورسانت عالی و تعدادی خبرنگار آزاد در گیلان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۹۰xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله