ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی اپراتور دستگاه CNC و تراش جهت شیفت شب و روز در محدوده ی شرق و پرند نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۷xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله