ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گروه تجاری تمشک در شهر قم به ۱۰ نفر اپراتور تلفنی خانم با ساعت کاری ۹ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۲۱ و حقوق ۴۰۰ هزار تومان نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۵۳xxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله