ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک رستوران سنتی در یزد به آشپز خانم با حقوق و مزایای عالی و بیمه و پاداش نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۳xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله