ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

اسب تروا و شهر تروی و آشیل رویین تن از سرداران شکست ناپذیر یونانی، همگی در افسانه و میث های یونانی از اسطوره های داستان های هومر می باشند. مانند میث ها و اسطوره های داستان های حماسی رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی.

اسب تروا 

 

اکثر افراد در مورد اصطلاح پاشنه آشیل اطلاع دارند. این اصطلاح در مورد نقطه ضعف افراد یا موضوعاتی بکار می رود که آسیب ناپذیر می نمایانند. آشیل از اسطوره های رویین تن یونانی است که فقط پاشنه پای او رویین نبود و از آن قسمت آسیب پذیر بود.

به گزارش راستان نیوز، احتمالا در مورد افسانه شهر تروا و اسب چوبی در شهر تروی ( اسب تروآ )، و جنگاوری آشیل از سرداران یونانی، شنیده اید. این داستان از میث ها و داستان های حماسی و اسطوره ای یونان باستان است. مانند میث ها و اسطوره های رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی و فرهنگ ایرانی.

امروزه از شهر تروا، تنها خرابه هایی در شمال غربی ترکیه در نزدیکی شهر چاناکاله باقی مانده است. این شهر تاریخی که امروزه در لیست میراث فرهنگی دنیا قرار دارد، از مناطق گردشگری ترکیه می باشد. در این منطقه یک اسب چوبی بزرگ نیر ساخته شده است تا یادآور افسانه تروا باشد.

شهر باستانی تروآ

شهر باستانی تروآ
بازمانده های شهر تروا

بازمانده های شهر تروا

بر اساس شواهد تاریخی قدمت شهر تروا به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می رسد. این شهر در طول تاریخ ۹ باز تخریب و مجدداٌ بازسازی شده است. بر اساس اقسانه ای یونانی، در جنگی فریبکارانه، بین سپاهیان اسپارت و مردم شهر تروا، ویرانی این شهر را باعث گردید.

گفته می شود شهر تروآ، یکی از شهرهای غیر قابل تسخیر بوده است؛ که نهایتا با ترفند و حیله ای بنام اسب صلح یا اسب تروا که توسط اسپارتها ساخته شد، جنگاوران اسپارت قادر شدند به داخل شهر تروآ راه یافته و آنرا تسخیر کنند.

داستان بدینگونه است که پاریس یا پریس فرزند شاه تروا که نزد شاه اسپارت مهمان بود، عاشق هلن همسر شاه اسپارت می شود. این عشق آتشین سبب شد با تمام خطراتی که وجود داشت، هلن به همراه پریس جوان به شهر تروا فرار کنند. این اتفاق بهانه ای شد تا پادشاه اسپارت به شهر تروا که سالها رویای حکومت بر آن را در سر داشت، حمله کند. پادشاه اسپارت با کمک امپراطوری یونان و از مسیر دریا به شهر تروا حمله می کند و شهر را به مدت طولانی محاصره کرده ولی به آن راه نمی یابد.

محاصره شهر تروا ۱۰ سال طول کشید چون دور تا دور این شهر دیواره دفاعی بلندی داشت که عملاٌ ورود را برای اسپارتی ها غیر ممکن کرده بود. در سال دهم یکی از جنگجویان به نام اودیسه پیشنهاد می دهد که اسب چوبی غول پیکری بسازند. حدود ۳۰ تن از جنگجویان یونانی را در آن جای دهند و بقیه جنگجویان سوار کشتی شده و پنهان شوند. به این ترتیب با خالی شدن ساحل شهر تروی، مردم تروی فکر کردند که نهایتاٌ اسپارتی ها خسته شدند و به سرزمینشان برگشتند و این اسب چوبی را برای آنها هدیه گذاشتند.
برخلاف نظر پسر بزرگتر و دلیر پادشاه تروی بنام هکتور؛ آنها اسب چوبی را با خوشحالی به داخل شهر برده و جشن گرفتند. وقتی همه به خواب رفتند سربازان داخل اسب تروا که آشیل رویین تن، از سرداران یونانی نیز با آنان بود، بیرون ریختند و دروازه را باز کردند همزمان سربازانی که داخل کشتی ها پنهان شده بودند نیز برگشتند و به شهر حمله ورشدند .همه جا را آتش زند و غارت کردند.

چرخه جنگ تروآ، که مجموعه‌ای از اشعار حماسی می‌باشد، با رویدادهایی آغاز می شود که منجر به جنگ میگردند.

آشیل بهترین جنگ‌جوی یونانی بود، و پس از کشته شدن دوست نزدیکش، پاتروکلوس به دست هکتور، پسر پریاموس، فرمانروای تروآ، به نبرد با وی رفت و او را کشت. اما نهایتاً پاریس برادر هکتور که تیرانداز قابلی بود با پرتاب پیکانی به سمت پاشنه آشیل، که بدلیل رویین نبودن، نقطه ضعف او بود؛ آشیل را از پا درمی‌آورد.

امروز در شهر چاناکاله ترکیه که بخش اروپایی آن بیشتر است و در شمال غربی ترکیه قرار دارد، به یاد اسب تروآ در شهر تروی، اسب چوبی ساخته شده و در معرض نمایش گذاشته شده است که مظهر داستان جنگ تروآست.

لازم به ذکر است، کل این داستان که به نظر افسانه است ولی در کنار وجود عینی بازمانده های شهر تروی، قرار میگیرد؛ نشان از ماهیت اسطوره ها دارد که به قول فردوسی خالق شاهنامه:

که رستم یلی بود در سیستان منم کردمش رستم داستان

 

راستان نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,