ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مدت زمان این ازدواج ها از ماهانه به هفتگی و ساعتی هم تبدیل شده اند که این پدیده به خدشه دار شدن وجهه دختران منتهی شده است.”

مصر «ازدواج سیاحتی» به مصیبتی برای دختران زیبارو تبدیل شده است

 به نقل از وب سایت “العربی الجدید”، این روزها پدیده”ازدواج ساحتی” به دنبال “ازدواج سفید”به مصیبتی برای دختران زیبارو تبدیل شده که پدر خانواده به هر دلیلی در کنار آنها نیست.

به گزارش العربی الجدید، اوج ازدواج سیاحتی در تابستان است که گردشگران عرب به صورت گسترده به مصر می آیند و بعد از ازدواج بادختران زیبای مصری آنها را رها کرده و به وطنشان بازمی گردند.

بنا بر این گزارش، این نوع از ازدواج باعث شده تادختران و زنان بیوه به کالایی تبدیل شوند که مورد داد و ستد توسط سودجویان قرار می گیرند و آنها را برای گردشگران رزرو می کنند. از رانندگان تاکسی گرفته تا هتل داران همه به دنبال درآمد از این طریق هستند.

مدت زمان این ازدواج ها از ماهانه به هفتگی و ساعتی هم تبدیل شده اند که این پدیده به خدشه دار شدن وجهه دختران مصری در جهان عرب منتهی شده است. 

جام نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,