ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

اختراع پزشکی که از جا ماندن ابزار پزشکی در داخل بدن بیمار جلوگیری می کند.

بارها گزارش شده است که پزشکان در سراسر جهان وسایلی از جمله پنس یا هر وسیله دیگر چه کوچک و چه بزرگ را در بدن بیماری جا بگذارند.

 
اختراع پزشکی

با این اختراع با اشتباه پزشک ابزار پزشکی در داخل بدن بیمار جا نمی ماند.

 در برخی از این موارد دیده  شده است که این وسایلی که در بدن بیماران جا می ماند به مرور زمان تبدیل به تومورهای سرطانی بدخیم می شوند که زندگی بیماران را تهدید می کند.
 
به تازگی یک وسیله بسیار کوچک در صنعت پزشکی ساخته شده است که به پزشکان کمک می کند تا با استفاده از آن داخل بدن بیماران را بررسی کنند و مطمئن شوند وسیله ای در بدن او جا نمانده است.
 
 
اختراع پزشکی

ابزاری برای جلوگیری از جا ماندن ابزار پزشکی در بدن بیمار

گفتنی است این وسیله در حال حاضر در بیمارستان های آمریکا در حال آزمایش است و پزشکان آن را روی ۲۷ هزار بیماری که نیاز به جراحی دارند امتحان می کنند.

اختراع پزشکی که مانع جاماندن ابزار پزشکی در بدن می شود

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,