ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وبسایت رسمی برنامه نود – به بهانه روز جهانی نابینایان،برنامه این هفته نود آیتم ویژه ای برای یکی از متعصب ترین هواداران تیم نساجی قائمشهر داشت که از ۱۲ سالگی بینایی اش را از دست داده بود.
به گزارش سایت نود، در این آیتم با “محمد” هوادار روشندل و با تعصب نساجی و دوست وفادارش “عادل” آشنا خواهید شد که تماشای فوتبال را متفاوت تر از آنچه ما در ذهنمان تصور داریم تجربه می کنند.
جایی که عادل به چشمان محمد تبدیل می شود و لحظات نابی را رقم می زند.
این آیتم را اینجا ببینید.

مجله