ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وبسایت رسمی برنامه نود – یکی از بخش های جذاب این هفته فوتبال ۱۲۰ اختصاصی داشت به اخراج سم آلاردایس از سرمربیگری سه شیرها.

بعد از انتشار ویدئو جنجالی از سم آلاردایس زوایای جدیدی از فساد در فوتبال انگلیس نمایان شد.فوتبال ۱۲۰ در یکی از بخش های این هفته ی خود به بررسی مفصل این اتفاقات پرداخت.

ویدئو این بخش را از اینجا مشاهده کنید.

مجله