ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 آیا قهوه می تواند قهوه خطر زوال عقل را کاهش دهد؟
 
آیا قهوه می تواند قهوه خطر زوال عقل را کاهش دهد؟ اختصاصی «تابناک باتو»؛ در مقایسه کسانی که مقدار کم کافئین (در این پژوهش، کمتر از ۶۴ میلی گرم در روز تعریف شده است) مصرف می کنند، با کسانی که یک مقدار بالاتر (روزانه بیش از ۲۶۱ میلی گرم) مصرف می کنند، مشخص شده است که کافئین در ۳۶کاهش  درصدی خطر ابتلا به زوال عقل یا اختلال شناختی، مؤثر است.

۲۶۱ میلی گرم کافئین معادل دو تا سه فنجان قهوه روزانه است، یا پنج تا شش فنجان چای سیاه.

اثر حفاظتی بالقوه کافئین است که تصور می شود، عمدتا از طریق محاصره گیرنده های آدنوزین صورت می گیرد، باعث جلوگیری از بیان و یا عملکرد نابجا می شود که هر دو با پیری و آسیب شناسی مربوط به سن حاصل می شود.

عطیه اسداله
دانشجو پزشکی

منبع : tabnakbato.ir

مجله