ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آیا تماشای تلویزیون هم کُشنده است؟!  افرادی که روزانه بیش از پنج ساعت تلویزیون نگاه می کنند، بیشتر در معرض لخته شدن خون در ریه ها یا انسداد ریه هستند.

 
آیا تماشای تلویزیون هم کُشنده است؟! 
 
بنا بر این گزارش، باقی ماندن بدن در یک حالت برای مدت زمان طولانی، به تشکیل لخته های خون در رگ های دو ساق پا و دیگر بخش های بدن منجر و از آنجا به ریه ها منتقل می شود که گاه، مانع از جریان خون در اعضای حیاتی بدن شده و به دشواری تنفس و گاهی فوت منجر می شود؛ بنابراین، توصیه می شود هراز گاهی ایستاده و برای جبران این ضایعه، ساق ها را ماساژ دهید.

در این تحقیق مشخص شد، افرادی که بیش از پنج ساعت روزانه به تماشای تلویزیون می نشینند، دو و نیم برابر بیشتر از افرادی که روزانه دو و نیم ساعت تلویزیون نگاه می کردند، در معرض فوت ناشی از انسداد ریه ها قرار می گیرند.
 
برنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,