ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ساخت شیر باکاغذ

مادراینجا به شما نحوه ساخت کاردستی شیر کاغذی که خیلی ساده وراحت ساخته میشه رو به شما آموزش میدیم

مواد لازم:

کاغذ ترجیحا زرد رنگ
در صورت نیاز قیچی
ماژیک رنگی

ساخت شیر کاغذی:
ابتدا یک کاغذ رنگی، ترجیحا زرد رنگ انتخاب کنید و به شکل لوزی برش بزنید و کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید. کاغذ را از خط تقارن افقی لوزی تا کنید و مجددا باز کرده تا خط تا، روی کاغذ مشخص شود.

کاردستی شیر با کاغذ

مانند شکل زیر از قسمت خط چین ها، کاغذ را به سمت داخل تا بزنید.

کاردستی شیر با کاغذ

کاردستی شیر با مقوا

 

یک لوزی افقی بدست می آید که سمت راست آن یک مثلث بزرگ زرد رنگ و سمت چپ آن یک مثلث کوچک سفید رنگ است. در قسمت رنگی مانند شکل زیر از قسمت خط چین به سمت داخل تا بزنید.

کاردستی ساخت شیر با کاغذ برای کودکان

کاردستی شیر با کاغذ

 

حالا دو خط چین در قسمت بالا و پایین کار ایجاد کنید و از آن قسمت به سمت پشت کار تا بزنید.

کاردستی شیر با کاغذ

کاردستی برای کودکان

قسمت پایین کار را از خط افقی وسط و محل تا خوردگی به سمت پشت تا بزنید تا یک مثلث به دست آید.

کاردستی شیر با کاغذ

آموزش کاردستی به کودکان

از راس بالایی لوزی و از روی خط چین مشخص شده به سمت پایین تا کنید.

کاردستی شیر با کاغذ

کاردستی برای کودکان

 

همان راس لوزی که در مرحله قبل به سمت پایین کشیدید را به پشت کار تای کوچکی بزنید تا این راس از حالت تیزی خارج شود. برای درست کردن دم شیر از محل خط چین مشخص شده به سمت چپ تا بزنید.

آموزش ساخت شیر با کاغذ برای کودکان

کاردستی برای کودکان
مجددا دم را از روی خط چین مورب به سمت پایین و راست کار تا بزنید.

کاردسنی شیر با کاغذ

کاردستی های کودکانه

انتهای دم شیر را از محل خط چین به سمت چپ و بالا تا بزنید.

کاردستی شیر با کاغذ

کاردستی شیر برای کودکان

نوک دم شیر را به سمت داخل کار تا کنید تا از حالت تیزی خارج شود.

کاردستی شیر با کاغذ

کاردستی با مقوا

شیر شما آماده است. با ماژیک مشکی مانند شکل برای شیر کاغذی خود چشم، دهان و پوزه نقاشی کنید.

کاردستی شیر با کاغذ

آموزش ساخت شیر کاغذی برای کودکان

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,