ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

نبرد استالینگراد یکی از مهلک‌ترین و سرنوشت‌سازترین نبردهای جنگ جهانی دوم و تمام تاریخ بشر محسوب می‌‎شود.
 
در این نبرد ارتش آلمان نازی و متحدان آن به‌منظور فتح شهر استالینگراد (ولگاگراد کنونی) به آن یورش بردند که پس از چندین ماه درگیری خونین در ۳۱ ژانویه ۱۹۴۳ مارشال “فریدریش فن پاولوس” فرمانده ارتش پنجم آلمان تسلیم شد.
 
تا دوم فوریه نزدیک به سیصد هزار نظامی آلمانی در استالینگراد و حواشی شهر خود را به ارتش سرخ تسلیم کردند. محاصره و جنگ‌های خیابانی استالینگراد شش ماه و چند روز طول کشید و یک‌صد هزار نظامی آلمانی تنها در جنگ تن به تن در این شهر جان باختند؛ تلفات این نبرد ۷۴۳ هزار تن گزارش شده است.
 

آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
سال ۱۹۴۲ میلادی –  ارتش ششم آلمان نازی به سمت استالینگراد رژه می‌رود
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
سربازهای آلمانی در اسپارتانووکا در حومه استالینگراد
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
سربازان آلمانی حین یک نبرد شهری در استالینگراد
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
گروهی از سربازان آلمانی پیش از پیشروی سنگر گرفته‌اند – تصویر مربوط به درگیری در کارخانه اکتبر سرخ در ۱۹۴۲ است
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
ارتش سرخ در حال درگیری با دشمن – ۱۹۴۲
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
راکت‌های شوروی به سمت مواضع نازی‌ها شلیک می‌شود
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
استالینگراد، سال ۱۹۴۳ میلادی
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
سرباز آلمانی اسلحه‌اش را تمیز می‌کند – پاییز سال ۱۹۴۲ میلادی
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
دو سرباز شوروی یکی از همرزمانشان را از داخل ساختمان کارخانه بیرون می‌برند
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
استالینگراد، پاییز ۱۹۴۲
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
واسیلی چوئیکوف، فرمانده شوروی‌ها در نبرد استالینگراد
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
سربازان آلمان نازی “وهرماخت” در حال خوردن مرغ کبابی در حومه استالینگراد – ۱۹۴۲ میلادی
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
تانک تی-۳۴؛ این تانک توسط شوروی در دوران جنگ جهانی دوم ساخته شد و بسیاری آن را بهترین تانک دوران خود می‌دانند
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
استالینگراد
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
اسرای آلمانی، استالینگراد
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
مارشال “فریدریش فون پائولوس” فرمانده ارتش پنجم آلمان در ۳۱ ژانویه ۱۹۴۳ تسلیم شد. وی در همان روز به ترفیع درجه نائل آمده بود
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
فریدریش فون پائولوس به عنوان اسیر جنگی
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
یک سرباز شوروی به اسرای آلمانی سیگار می‌دهد
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
سربازان آلمانی کشته شده پس از نبرد استالینگراد – سال ۱۹۴۳ میلادی
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
اسرای آلمانی
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
اجساد سربازان آلمانی در حومه استالینگراد – فوریه ۱۹۴۳
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
دو سرباز آلمانی که از شدت سرما یخ زدند
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
پسران روسی که مسلسل‌های آلمانی را به غرامت گرفتند
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
«شمشیر استالینگراد» – هدیه‌ای از بریتانیا به شوروی برای گرامیداشت سربازان روسی که در نبرد سهمگین استالینگراد جنگیدند
 
آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد

آلبوم نبرد سهمگین استالینگراد
استالینگراد – سال ۱۹۵۰ میلادی

 

فرادید

منبع : tabnakbato.ir

مجله