ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

همزمان با هفته کودک و با همت واحد آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین اتوبوس بازیافت در شهر قزوین به راه افتاد.
 
 آرش شایسته نیا، مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین افزود: دراین طرح آموزشی که با همکاری سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین به اجرا درآمده است ؛ کارشناسان حوزه آموزش این سازمان با استقرار در بوستان ها ، مهدهای کودک و مدارس ابتدایی با روش ” بازی ” به آموزش کودکان و نوجوانان پرداخته و درپایان به کودکان ونوجوانان کتاب های آموزشی و دفترچه های مشق اهدا خواهدشد .

وی بااشاره به طراحی بازی ها افزود: طراحی و عملیاتی سازی تمامی  بازی ها ازسوی کارشناسان آموزش و با هدف آموزش شهروندی مدیریت پسماندها، ایجاد هم افزایی میان خانواده ها و فرزندان، توانایی چذیرش مسوولیت های اجتماعی خویش در قبال تولید پسماند و برانگیختن حساسیت در گروه های مختلف سنی نسبت به محیط زیست و آلودگی های شهری ناشی از پسماند ها است.

شایسته‌نیا درپایان گفت: پس از پایان اجرای این دوره از کارگاه‌های آموزشی سیار ،اتوبوس بازیافت با تردد در سطح شهر به آموزش عمومی مردم خواهدپرداخت.
منبع : سازمان مدیریت پسماند

منبع : tabnakbato.ir

مجله