ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

این بچه پنگوئن اشتباها یک عروسک را مادر خود می داند و همانند یک موجود واقعی با آن رفتار می کند.
 
آرام کردن بچه پنگوئن با مادر قلابی جالب

 

آرام کردن بچه پنگوئن با مادر قلابی جالب

 

فرهنگ نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله