ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بعد از واکنش ها و حرف و حدیث های بسیار نسبت به طراحی لباس المپیک سرانجام طرح لباس ها تغییر کرد. داوود عبادی خبرنگار ورزشی هم تصویری از آخر و عاقبت لباس های المپیکی را با کاربران خود به اشتراک گذاشته است.


وی در پست خود نوشت: این هم آخر و عاقبت لباس های المپیکی.

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,