ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

جزئیات جدید از آتش سوزی پاساژ قائم خرم آباد

مدیرکل مدیریت بحران لرستان بامداد جمعه در این باره گفت:در ۲۵ سال گذشته آتش سوزی به وسعت و سختی آتش سوزی پاساژ قائم در خرم آباد روی نداده است.
رضا آریایی افزود:متاسفانه به دلیل بافت ناموزون و قدیمی پاساژ قائم به رغم اینکه چند بار آتش سوزی را خاموش کرده اند اما آتش دوباره از جای دیگر شعله ور شده است.
وی اظهار کرد:واحد آتش نشانی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی لرستان و فرودگاه برای خاموش کردن آتش اعلام آمادگی کرده اند اما به دلیل عرض کم خیابان و نبود فضای مانور نیروهای آتش نشانی امکان حضور آنها نیست.

آتش سوزی

آتش سوزی پاساژ قائم لرستان

وی افزود:با اینکه سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد ۵۸ خودروی آتش نشانی دارد اما به دلیل محدودیت فضای عملیات، فقط ۱۸ دستگاه از این تعداد مورد استفاده قرار گرفته اند.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت:طبق اظهارات شاهدان عینی، اتصال سیم برق موجب آتش سوزی شده و عمدی در کار نبوده است.
وی افزود:متاسفانه هیچ کپسول آتش نشانی در پاساژ وجود نداشت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد نیز در محل حادثه ا گفت:این آتش سوزی راس ساعت ۲۱ و ۵۹ دقیقه به سازمان آتش نشانی اعلام شد و ماموران آتش نشانی ساعت ۲۲ و ۲ دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.
فضل الله رشیدی افزود:تمام ۱۳۰ نیروی هشت ایستگاه آتش نشانی خرم آباد حتی نیروهای در حال استراحت در محل حادثه حضور یافته و در عملیات خاموش کردن آتش شرکت کرده اند.
وی اظهار کرد:به رغم چند بار خاموش کردن آتش شاهد گسترش آتش سوزی از دیگر واحدهای تجاری بوده ایم.  محل آتش سوزی ازدحام جمعیت، عرض کم خیابان برای مانور دادن نیروهای آتش نشانی و نرده های جداکننده کنترل ترافیک عملیات خاموش کردن آتش را با مشکل مواجه کرده است.

آخرین وضعیت آتش سوزی پاساژ قائم

منبع : namnak.com

مجله