ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک سال است هادی نوروزی کاپیتان خوش اخلاق پرسپولیس دیگر در کنار ما نیست و برای همیشه از جمع فوتبالی ها پر کشید.

کاپیتان سرخ ها در ۸ مهر ۹۴ با  سرخپوشان تمرین کرد و شبش به خواب ابدی رفت.

عکس زیر آخرین تمرین هادی نوروی با پرسپولیس و آخرین حضورش در مستعطیل سبز را نشان می دهد.

عکس/ آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس

منبع: ۱۱ نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله